Bestrijding van houtworm en/of boktor

Deze houtaantasters kunnen veel schade bezorgen aan houtconstructies, zeker als er isolatiemateriaal zal worden aangebracht, waardoor de eventuele aanwezigheid van de houtaantasters niet meer visueel kan worden waargenomen.

Het eerste onderdeel van het bestrijdingsproces is een inspectie, om te onderzoeken om welke houtaantaster het gaat. Vervolgens zal de bestrijding in gang worden gezet, eerst zal het te behandelen oppervlakte worden schoongemaakt, waarnaar het bestrijdingsmiddel zal worden aangebracht.

De behandeling is niet alleen van toepassing op bestaande problemen, maar kan ook preventief worden gebruikt.